Dankort

Handelsbetingelser

Pakketilbud

Da pakketilbuddet indeholder en rabat skal hele beløbet indbetales via Visa/Dankort.

Ekstra kørelektioner udover de i pakken indeholdende, aftales og afregnes kontant med din kørelærer til den til enhver tid gældende køretime-sats

Løssalg

Hele beløbet betales ved bestillingen.

Refusion

Ønsker du ikke at fortsætte undervisningen hos Priserkørekort.dk efter at du har betalt hele beløbet, refunderes det betalte på følgende måde:

  • Efter start på teorihold:
    Det betalte beløb minus kr. 1.500,-
  • Efter manøvrebane:
    Det betalte beløb minus kr. 3000,-
  • Efter start på første kørelektion:
    Efter start på første kørelektion på vejen refunderes det betalte beløb minus kr. 3.000,- samt minus de antal kørte lektioner på vej til den til enhver tid gældende køretime-sats. Overstiger regnestykket det faktiske betalte beløb, har man ingen krav på tilbagebetaling. I tvistsager kan det maksimale beløb der tilbagebetales ikke overstige det faktiske betalte beløb.

Kravet om evt. refusion skal være forelagt Priserkørekort.dk senest inden for et år efter den første indbetalingsdato (fremgår nederst af din ordre/faktura). Derefter har man ingen krav på tilbagebetaling.

Aflysning af kørelektioner

Aflysning af en kørelektion skal ske dagen før inden kl. 12:00. Mandagens kørelektioner skal dog være aflyst senest fredag inden kl. 12:00. En kørelektion der ikke er aflyst rettidigt skal denne betales. Har du ikke din logbog/lektionsbog med eller er påvirket af spiritus, bliver du nægtet kørsel. Kørelektionen SKAL afregnes med din kørelærer.

Manøvrebane: Pauseregler - Aflysning

Manøvrebanen er gyldig i 3 måneder under forudsætning af, at du har haft kørelektioner på vejen. Dette betyder, at hvis du har været på manøvrebane, men ikke kørt på vejen i mere end tre måneder efter , skal du igen på manøvrebane mod betaling.

Aflysning kan ske op til 4 hverdage før, eller ved lægeerklæring (Aflyser du ikke rettidig, eller, ikke møder op, skal du betale igen! - se prisen under løssalg).

Glatbane: Pauseregler - Aflysning - Nægtet adgang

Glatbanen er gyldig i 1 år under forudsætning af, at køreundervisningen ikke afbrydes.

Aflysning kan ske op til 7 hverdage før eller ved lægeerklæring (Aflyser du ikke rettidigt, eller ikke møder op, skal du betale igen! - se prisen under løssalg).

Du skal have gennemført glatbaneteori inden du møder på glatbane. Har du ikke taget lektion 18, og der mangler underskifter i din logbog/lektionsplan, kan du blive nægtet adgang til glatbanen. Dette indebærer genbestilling samt genbetaling af glatbanen, se priser under løssalg på hjemmesiden.

Dit ansvar - mangelfuld eller ukorrekt udfyldte dokumenter - manglende underskrifter

Det er altid elevens eget ansvar at have samtlige dokumenter i underskrevet stand med til de respektive anstalter, myndigheder samt under kørsel og til teoriundervisningen. Er dine dokumenter mangelfulde, og der f.eks. mangler underskrifter, risikerer du ikke at kunne gennemføre det planlagte forløb til f.eks. manøvrebane, glatbane, kørelektioner, teoriundervisning, teoriprøve eller praktisk prøve.

Nægtet adgang pga. mangelfuld eller ukorrekt udfyldte papirer til f.eks. kørelektioner, manøvrebane, glatbane, teoriprøve samt praktisk prøve betyder genbestilling og dermed genbetaling ifølge prislisten (se under løssalg på hjemmesiden).

Pauseregler

Holder du pause på længere end 3 måneder, skal du starte forfra. Dette betyder også at du skal betale igen. 

OBS I denne butik kan kun benyttes:
Dankort.